British Liver Trust

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Grwpiau cefnogaeth yng Nghymru ar gyfer unrhyw gyflwr yr iau gan gynnwys canser yr iau

Gwasanaethau un i un

Dd/B

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell gymorth genedlaethol gyda chefnogaeth arbenigol: 0800 652 7330 [email protected] rhwng 10am a 3pm. Nid rhif brys yw’r llinell gymorth a ni all roi cyngor meddygol.

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.britishlivertrust.org.uk

Cwnsela

Dd/B

Grŵp cefnogaeth

E-bostiwch [email protected]

Cyngor ariannol

Dd/B

Arall (nodwch beth)

 diddordeb mewn clywed gan bobl i gymryd rhan mewn astudiaethau achos ar gyfer y cyfryngau i helpu hyrwyddo iechyd yr iau a chlefydau’r iau