Jo’s Cervical Cancer Trust

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Calendr rheolaidd o ddigwyddiadau cefnogaeth ar gyfer pobl sy’n byw gyda ac ar ôl canser gwddf y groth: https://www.jostrust.org.uk/get-support/events

Gwasanaethau un i un

Gwasanaeth cefnogaeth ysbyty ar gael ar hyn o bryd i’r sawl sy’n byw yn ar o amgylch Llundain yn unig yn Ysbyty Brenhinol Marsden

Rhif ffôn/llinell gymorth

Cefnogaeth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim: 0808 802 8000. Gallwn hefyd roi galwad yn ôl i chi

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.jostrust.org.uk

Fforwm ar-lein

www.jostrust.org.uk/forum

Grŵp cefnogaeth

Calendr rheolaidd o ddigwyddiadau cefnogaeth ar gyfer pobl sy’n byw gyda ac ar ôl canser gwddf y groth: https://www.jostrust.org.uk/get-support/events

Cyngor ariannol

Na

Arall (nodwch beth)

Gwasanaeth esboniadau meddygol a chefnogaeth Gofyn i’r Arbenigwr: https://www.jostrust.org.uk/get-support/ask-expert

Dolen i'r wefan

www.jostrust.org.uk