Cymorth a gwybodaeth i bobl sy’n byw â chanser

Diweddarwyd 26 Mawrth 2020

Cymorth a gwybodaeth i bobl sy’n byw â chanser

Mae Cynghrair Canser Cymru yn grŵp o 20 o elusennau canser sy’n gweithio gyda’i gilydd i wneud pethau’n well i bobl y mae canser yn effeithio arnynt, a’u hanwyliaid. Yn ddiau, bydd y pandemig Covid-19 cyfredol yn achosi i lawer deimlo’n ofidus a phryderus, ac felly, er mwyn eich cefnogi trwy’r cyfnod hwn, rydym wedi llunio rhestr o sefydliadau y gall eu llinellau cymorth a’u gwybodaeth fod o gymorth mawr.

Efallai yr hoffech gael sgwrs a chlust i wrando, darganfod rhagor am fudd-daliadau a chymorth ariannol, neu efallai bod gennych gwestiwn am eich canser nad yw’n gysylltiedig â Covid-19. Y peth pwysig i chi ei wybod yw ein bod ni yma, a’n bod yn cydweithio i’ch cefnogi.

Cymorth Canser Macmillan

0808 808 00 00

9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Marie Curie

0800 090 2309

8am-6pm yn ystod yr wythnos, 11am-5pm ar ddydd Sadwrn

Bowel Cancer UK

Gofynnwch i’r Cymorth Nyrs Ar-lein

Prostate Cancer UK

0800 074 8383

9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Myeloma UK

0800 980 3332

9am-5pm yn ystod yr wythnos

[email protected]

Hwb gwybodaeth

The Brain Tumour Charity

0808 800 0004

9am-5pm yn ystod yr wythnos

[email protected]

Jo’s Cervical Cancer Trust

0808 802 8000 Mae’r oriau agor yn amrywio

Bloodwise

0808 208 0888

10 am-4pm yn ystod yr wythnos, 10am-1pm ar ddydd Mercher

Pancreatic Cancer UK

0808 801 0707 10am-4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener neu trwy e-bost.

Maggie’s Centre

Cymorth ar-lein, dros y ffôn a thrwy sgwrs fideo.

0300 123 1801 (llinell Gymorth y Deyrnas Unedig)

9am-5pm yn ystod yr wythnos

Cymorth lleol –

Maggie’s yng Nghaerdydd (yng Nghanolfan Ganser Felindre)                                  029 2240 8024/[email protected]

Maggie’s yn Abertawe (yn Ysbyty Singleton) 01792 200 000/[email protected]

Gofal Canser Tenovus

0808 808 1010

9am-5pm yn ystod yr wythnos, penwythnosau 10am-1pm

Breast Cancer Now

0808 800 6000

10am-3pm yn ystod yr wythnos

Cancer Research UK

0808 800 4040

9am-5pm yn ystod yr wythnos

Target Ovarian Cancer

020 7923 5475

9am-5:30pm yn ystod yr wythnos

British Liver Trust

0800 652 7330

10am-2.45pm yn ystod yr wythnos (Ddim ar wyliau banc)

[email protected]

Grŵp cymorth ar-lein

Clic Sargeant

Sgwrs Fyw Ar-lein10am-4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a Grwpiau Facebook

Ray of Light Wales

Cymorth ar-lein, negeseuon e-bost, ffôn a Skype trwy gydol y mis. Tudalen Facebook yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynnwys ar y dudalen hon, cysylltwch â: Jon Antoniazzi, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru ar gyfer Cymorth Canser Macmillan –[email protected]