Newyddion

Cymorth a gwybodaeth i bobl sy’n byw â chanser

Diweddarwyd 26 Mawrth 2020 Cymorth a gwybodaeth i bobl sy’n byw â chanser Mae Cynghrair Canser Cymru yn grŵp o 20 o elusennau canser sy’n gweithio gyda’i gilydd i wneud pethau’n well i bobl y mae canser yn effeithio arnynt, a’u hanwyliaid. Yn ddiau, bydd y pandemig Covid-19 cyfredol yn achosi i lawer deimlo’n ofidus […]

Darllen mwy

Ynysu gartref a’r coronafeirws

Cyhoeddwyd ar 27 Mawrth 2020 Ynysu gartref a’r coronafeirws Os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn byw gyda nhw symptomau o’r coronafeirws, bydd angen i chi aros gartref am hyd at 14 diwrnod. Mae’r llywodraeth hefyd wedi gofyn i bobl hunanynysu am hyd at 12 wythnos os ydynt wedi cael eu nodi yn […]

Darllen mwy

Datganiad ar ddarpariaeth sgrinio

Cyhoeddwyd ar 20 Mawrth 2020 a’i ddiweddaru ar 27 Mawrth 2020 Datganiad yn ymateb i newidiadau yn y ddarpariaeth sgrinio yng Nghymru yn dilyn yr achosion o Covid-19 Yn dilyn y cyhoeddiad i atal rhai apwyntiadau a gweithdrefnau nad ydynt yn rhai brys, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru i oedi […]

Darllen mwy

Cancer and Coronavirus Q&A

UPDATED 24 MARCH 2020 If you have cancer, you might be worried about how coronavirus affects you. The most important thing is to follow the advice from the NHS and your healthcare team. People with cancer may be at a higher risk of infection, so please follow the advice that will help reduce the risk […]

Darllen mwy