Bowel Cancer UK

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Bowel Cancer UK

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Na

Gwasanaethau un i un

Na

Rhif ffôn/llinell gymorth

oes, e-bostiwch wasanaeth ask the nurse

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

Oes

Fforwm ar-lein

Oes

Cyhoeddiadau

Oes

Cwnsela

Na

Grŵp cefnogaeth

Na

Cyngor ariannol

Na

Arall (nodwch beth)

Na

Brain Tumour Research

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Brain Tumour Research

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

https://www.braintumourresearch.org/

Breast Cancer Care/Now

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Breast Cancer Care/Now

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Moving Forward ym mhob Canolfan y Fron ym Myrddau Iechyd Cymru, gwasanaethau, Living with Secondary Breast Cancer yng Nghaerdydd a Gogledd Cymru, digwyddiadau dillad isaf a sesiynau gwybodaeth

Gwasanaethau un i un

Someone like me

Rhif ffôn/llinell gymorth

llinell gymorth 0808 8006000

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

llinell gymorth 0808 8006000

Grŵp cefnogaeth

Edrychwch ar moving forward/LWSBC

Cyngor ariannol

NA

British Liver Trust

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

British Liver Trust

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Grwpiau cefnogaeth yng Nghymru ar gyfer unrhyw gyflwr yr iau gan gynnwys canser yr iau

Gwasanaethau un i un

Dd/B

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell gymorth genedlaethol gyda chefnogaeth arbenigol: 0800 652 7330 [email protected] rhwng 10am a 3pm. Nid rhif brys yw’r llinell gymorth a ni all roi cyngor meddygol.

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.britishlivertrust.org.uk

Cwnsela

Dd/B

Grŵp cefnogaeth

E-bostiwch [email protected]

Cyngor ariannol

Dd/B

Arall (nodwch beth)

 diddordeb mewn clywed gan bobl i gymryd rhan mewn astudiaethau achos ar gyfer y cyfryngau i helpu hyrwyddo iechyd yr iau a chlefydau’r iau

Cancer Research UK

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Cancer Research UK

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Dd/B

Gwasanaethau un i un

Dd/B

Rhif ffôn/llinell gymorth

Gofynnwch gwestiwn i’n nyrsys arbenigol: 0808 800 4040. Rhadffôn Llun – Gwener, 9am – 5pm.

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.cancerresearchuk.org am wybodaeth. Mae ein nyrsys arbenigol ar gael trwy ein ffurflen gyswllt https://www.cancerresearchuk.org/about-us/contact-us/talk-to-our-nurses .

Cwnsela

Dd/B

Grŵp cefnogaeth

Dd/B

Cyngor ariannol

Dd/B

Dolen i'r wefan

www.cancerresearchuk.org

Clic Sargent

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Clic Sargent

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

Sgwrs Fyw Ar-lein 10am-4pm o ddydd Llun i Ddydd Gwener

Fforwm ar-lein

Grwpiau Facebook

Dolen i'r wefan

www.clicsargent.org.uk/covid-19-guidance-for-young-cancer-patients/

Cymorth Canser Macmillan

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Cymorth Canser Macmillan

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Mae Cymorth Canser Macmillan yn cynnig cyngor a gwybodaeth i bobl y mae canser yn effeithio arnynt a’u hanwyliaid ledled Cymru. I weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi, ewch i: https://www.macmillan.org.uk/in-your-area/choose-location.html

Gwasanaethau un i un

Mae Cyngor ar Fudd-daliadau Llesiant a Gwybodaeth ar Ganser ar gael ledled Cymru a gellir dod o hyd iddynt yma:https://www.macmillan.org.uk/in-your-area/choose-location.html

Rhif ffôn/llinell gymorth

Mae Llinell Gefnogaeth Macmillan yn gallu helpu gyda gwybodaeth glinigol, ymarferol ac ariannol. Ffoniwch ni ar 0808 808 00 00 (7 diwrnod yr wythnos, 8am-8pm).

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.macmillan.org.uk

Cwnsela

Dd/B

Grŵp cefnogaeth

Gellir dod o hyd i grwpiau cefnogaeth yn eich ardal chi yma: https://www.macmillan.org.uk/in-your-area/choose-location.html

Cyngor ariannol

Oes

Arall (nodwch beth)

Mae Bronwen, ein Gwasanaeth Gwybodaeth Symudol, yn teithio i gymunedau ledled Cymru i ddarparu cyngor. Os ydych chi eisiau galw heibio, gallwch ddarganfod pryd fydd y gwasanaeth yn galw heibio eich ardal chi yma: https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/getting-support/local-information-centres/mobile-information-bus.html

Dolen i'r wefan

www.macmillan.org.uk

Gofal Canser Tenovus

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Gofal Canser Tenovus

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell gefnogaeth am ddim ar agor 365 diwrnod y flwyddyn 0808 808 1010 https://www.tenovuscancercare.org.uk/how-we-can-help-you/talk-to-us/

Fforwm ar-lein

Na

Grŵp cefnogaeth

Côr a grŵp ACTivate your life

Cyngor ariannol

Oes. Oes. Cynghorwyr Budd-daliadau a Dyled

Hosbisau Cymru

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Hosbisau Cymru

Jo’s Cervical Cancer Trust

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Jo’s Cervical Cancer Trust

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Calendr rheolaidd o ddigwyddiadau cefnogaeth ar gyfer pobl sy’n byw gyda ac ar ôl canser gwddf y groth: https://www.jostrust.org.uk/get-support/events

Gwasanaethau un i un

Gwasanaeth cefnogaeth ysbyty ar gael ar hyn o bryd i’r sawl sy’n byw yn ar o amgylch Llundain yn unig yn Ysbyty Brenhinol Marsden

Rhif ffôn/llinell gymorth

Cefnogaeth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim: 0808 802 8000. Gallwn hefyd roi galwad yn ôl i chi

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.jostrust.org.uk

Fforwm ar-lein

www.jostrust.org.uk/forum

Grŵp cefnogaeth

Calendr rheolaidd o ddigwyddiadau cefnogaeth ar gyfer pobl sy’n byw gyda ac ar ôl canser gwddf y groth: https://www.jostrust.org.uk/get-support/events

Cyngor ariannol

Na

Arall (nodwch beth)

Gwasanaeth esboniadau meddygol a chefnogaeth Gofyn i’r Arbenigwr: https://www.jostrust.org.uk/get-support/ask-expert

Dolen i'r wefan

www.jostrust.org.uk

Maggie’s

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Maggie’s

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Oes, yn amrywio fesul canolfan. Dewch o hyd i ganolfan ar https://www.maggiescentres.org/our-centres/, dewiswch ganolfan ac ewch i dab ‘What’s on’

Gwasanaethau un i un

Oes, cefnogaeth canser galw heibio; cyngor ar fudd-daliadau; seicolegydd

Rhif ffôn/llinell gymorth

Mae rhif ffôn gwahanol ar gyfer pob canolfan – ewch https://www.maggiescentres.org/our-centres/

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.maggiescentres.org

Cwnsela

Oes

Grŵp cefnogaeth

Oes

Cyngor ariannol

Oes

Arall (nodwch beth)

Grwpiau ymarfer corff, grwpiau cefnogaeth ar gyfer mathau penodol o ganser, grwpiau i ffrindiau ac aelodau o’r teulu, cyngor maeth, ‘Ble Nawr?’, cefnogaeth ar brofedigaeth, ymwybyddiaeth ofalgar, ymlacio, garddio, rheoli straeon, ysgrifennu ewyllys, gweithdai lapio pensgarff, Edrych yn Dda Teimlo’n Well, Diwrnodau Plant (yn amrywio fesul canolfan)

Dolen i'r wefan

www.maggiescentres.org

Marie Curie

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Marie Curie

Rhif ffôn/llinell gymorth

0800 090 2309

8am-6pm yn ystod yr wythnos, 11am-5pm ar Ddydd Sadwrn

Mummys Star

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Mummys Star

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

https://www.mummysstar.org/

Myeloma UK

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Myeloma UK

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Rydym yn hwyluso diwrnodau gwybodaeth blynyddol yng Nghymru ac mae pedwar grŵp cefnogaeth Myeloma UK yn gweithredu yn Abertawe, Gwent a Phowys a dau yn Ne Cymru.

Gwasanaethau un i un

Dd/B

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell Wybodaeth Myeloma – 0800 980 3332 – ar gael Llun – Gwener, 9am-5pm (ar gau ar benwythnosau a mwyafrif y diwrnodau gwyliau cyhoeddus).

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

https://www.myeloma.org.uk/help-and-support/

Cwnsela

Dd/B

Arall (nodwch beth)

Gwasanaeth Ask the Nurse er mwyn cael atebion i’ch cwestiynau gan Arbenigwr Gwybodaeth Myeloma https://www.myeloma.org.uk/help-and-support/ask-the-nurse/

Dolen i'r wefan

https://www.myeloma.org.uk/

Ovarian Cancer Action

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Ovarian Cancer Action

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Mae grŵp cefnogaeth Ovarian Cancer Action yn cwrdd yn Maggie’s Centre Caerdydd dydd Llun olaf bob mis 1:30-3pm

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.ovarian.org.uk

Grŵp cefnogaeth

e-bostiwch [email protected]

Dolen i'r wefan

www.ovarian.org.uk

Pancreatic Cancer Action

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Pancreatic Cancer Action

Rhif ffôn/llinell gymorth

Ffoniwch ni 0303 040 1770
E-bostiwch ni [email protected]

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

Dewch o hyd yma https://pancreaticcanceraction.org/

Pancreatic Cancer UK

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Pancreatic Cancer UK

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Diwrnodau cefnogaeth byw gyda chanser pancreatig (rhanbarthol)

Gwasanaethau un i un

Llinell gefnogaeth 0808 801 0707 [email protected]

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell gefnogaeth 0808 801 0707 [email protected]

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.pancreaticcancer.org.uk

Dolen i'r wefan

pancreaticcancer.org.uk

Prostate Cancer UK

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Prostate Cancer UK

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell gymorth y nyrs ar agor rhwng 9am a 6pm Llun – Gwener, 10am to 8pm ar ddydd Mercher

0800 074 8383

https://prostatecanceruk.org/get-support/our-specialist-nurses

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.prostatecanceruk.org

Arall (nodwch beth)

https://prostatecanceruk.org/get-support (lludded, goruchwyliaeth weithgar, diet ac ymarfer corff, LGBT+)

Dolen i'r wefan

www.prostatecanceruk.org

Target Ovarian Cancer

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Target Ovarian Cancer

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Rydym yn cynnal digwyddiadau cefnogaeth i fenywod gyda chanser yr ofari ledled y DU ac mae manylion yr holl ddigwyddiadau sydd ar ddod ar gael ar ein gwefan:www.targetovariancancer.org.uk/information-and-support/support-you/support-events

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell Gefnogaeth dan arweiniad nyrs ar agor rhwng 9am a 5.30pm, Llun – Gwener: 020 7923 5475

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

Gall bobl cysylltu â’n nyrsys am gyngor ar e-bost trwy ein gwefan:www.targetovariancancer.org.uk/information-and-support/support-you/ovarian-cancer-support-line/contact-our-support-line

Fforwm ar-lein

In Touch

Cyhoeddiadau

Mae ein taflenni gwybodaeth yn cynnwys canllawiau penodol ar gyfer menywod sydd newydd gael diagnosis, menywod sydd lle mae’u canser wedi dychwelyd a menywod sy’n byw gyda chanser yr ofari anwelladwy. Mae hefyd gennym ganllawiau ar gyfer menywod ifancach a phrofion genetig ac mae ein cyfres o ganllawiau byr yn ymdrin ag arian, therapïau amgen, diet a maeth, rhyw a chyfathrach rywiol a stomâu. Oll ar gael yn: www.targetovariancancer.org.uk/guides

Teenage Cancer Trust

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

Teenage Cancer Trust

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Mae’r Teenage Cancer Trust yn cynnal dau benwythnos preswyl y flwyddyn o’r enw ‘Find Your Sense of Tumour’ – un ar gyfer pobl ifanc 13 – 17 mlwydd oed a’r llall ar gyfer pobl ifanc 18 – 25 mlwydd oed. Mae’r penwythnos preswyl hwn yn cynnig nifer o wahanol weithdai, ynghyd â rhoi cyfle i gwrdd â phobl eraill o oedran tebyg sydd â chanser, neu sydd wedi cael canser. Nid oes rhaid i chi dderbyn triniaeth ar uned Teenage Cancer Trust i ddod, gallwch wneud cais ar ein gwefan.

Gwasanaethau un i un

Mae gennym unedau Teenage Cancer Trust, gydag un ohonynt mewn ysbyty yng Nghaerdydd. Ar yr uned hon, mae ein Cydlynydd Cefnogaeth Ieuenctid yn trefnu nifer o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc 13 – 24 oed sydd â chanser Dyma eich cyfle i siarad am eich profiad neu i gwrdd ag eraill sydd mewn sefyllfa debyg i chi.

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.teenagecancertrust.org

Dolen i'r wefan

www.teenagecancertrust.org

The Brain Tumour Charity

Rhagolwg o'r Wybodaeth Gweld yn Llawn

The Brain Tumour Charity

Rhif ffôn/llinell gymorth

0808 800 0004

9am-5pm yn ystod yr wythnos

 

Arall (nodwch beth)

[email protected]