Cymorth Canser Macmillan

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Mae Cymorth Canser Macmillan yn cynnig cyngor a gwybodaeth i bobl y mae canser yn effeithio arnynt a’u hanwyliaid ledled Cymru. I weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi, ewch i: https://www.macmillan.org.uk/in-your-area/choose-location.html

Gwasanaethau un i un

Mae Cyngor ar Fudd-daliadau Llesiant a Gwybodaeth ar Ganser ar gael ledled Cymru a gellir dod o hyd iddynt yma:https://www.macmillan.org.uk/in-your-area/choose-location.html

Rhif ffôn/llinell gymorth

Mae Llinell Gefnogaeth Macmillan yn gallu helpu gyda gwybodaeth glinigol, ymarferol ac ariannol. Ffoniwch ni ar 0808 808 00 00 (7 diwrnod yr wythnos, 8am-8pm).

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.macmillan.org.uk

Cwnsela

Dd/B

Grŵp cefnogaeth

Gellir dod o hyd i grwpiau cefnogaeth yn eich ardal chi yma: https://www.macmillan.org.uk/in-your-area/choose-location.html

Cyngor ariannol

Oes

Arall (nodwch beth)

Mae Bronwen, ein Gwasanaeth Gwybodaeth Symudol, yn teithio i gymunedau ledled Cymru i ddarparu cyngor. Os ydych chi eisiau galw heibio, gallwch ddarganfod pryd fydd y gwasanaeth yn galw heibio eich ardal chi yma: https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/getting-support/local-information-centres/mobile-information-bus.html

Dolen i'r wefan

www.macmillan.org.uk