Myeloma UK

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Rydym yn hwyluso diwrnodau gwybodaeth blynyddol yng Nghymru ac mae pedwar grŵp cefnogaeth Myeloma UK yn gweithredu yn Abertawe, Gwent a Phowys a dau yn Ne Cymru.

Gwasanaethau un i un

Dd/B

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell Wybodaeth Myeloma – 0800 980 3332 – ar gael Llun – Gwener, 9am-5pm (ar gau ar benwythnosau a mwyafrif y diwrnodau gwyliau cyhoeddus).

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

https://www.myeloma.org.uk/help-and-support/

Cwnsela

Dd/B

Arall (nodwch beth)

Gwasanaeth Ask the Nurse er mwyn cael atebion i’ch cwestiynau gan Arbenigwr Gwybodaeth Myeloma https://www.myeloma.org.uk/help-and-support/ask-the-nurse/

Dolen i'r wefan

https://www.myeloma.org.uk/