Maggie’s

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Oes, yn amrywio fesul canolfan. Dewch o hyd i ganolfan ar https://www.maggiescentres.org/our-centres/, dewiswch ganolfan ac ewch i dab ‘What’s on’

Gwasanaethau un i un

Oes, cefnogaeth canser galw heibio; cyngor ar fudd-daliadau; seicolegydd

Rhif ffôn/llinell gymorth

Mae rhif ffôn gwahanol ar gyfer pob canolfan – ewch https://www.maggiescentres.org/our-centres/

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

www.maggiescentres.org

Cwnsela

Oes

Grŵp cefnogaeth

Oes

Cyngor ariannol

Oes

Arall (nodwch beth)

Grwpiau ymarfer corff, grwpiau cefnogaeth ar gyfer mathau penodol o ganser, grwpiau i ffrindiau ac aelodau o’r teulu, cyngor maeth, ‘Ble Nawr?’, cefnogaeth ar brofedigaeth, ymwybyddiaeth ofalgar, ymlacio, garddio, rheoli straeon, ysgrifennu ewyllys, gweithdai lapio pensgarff, Edrych yn Dda Teimlo’n Well, Diwrnodau Plant (yn amrywio fesul canolfan)

Dolen i'r wefan

www.maggiescentres.org