Target Ovarian Cancer

Gwasanaethau grŵp wyneb yn wyneb

Rydym yn cynnal digwyddiadau cefnogaeth i fenywod gyda chanser yr ofari ledled y DU ac mae manylion yr holl ddigwyddiadau sydd ar ddod ar gael ar ein gwefan:www.targetovariancancer.org.uk/information-and-support/support-you/support-events

Rhif ffôn/llinell gymorth

Llinell Gefnogaeth dan arweiniad nyrs ar agor rhwng 9am a 5.30pm, Llun – Gwener: 020 7923 5475

Gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein

Gall bobl cysylltu â’n nyrsys am gyngor ar e-bost trwy ein gwefan:www.targetovariancancer.org.uk/information-and-support/support-you/ovarian-cancer-support-line/contact-our-support-line

Fforwm ar-lein

In Touch

Cyhoeddiadau

Mae ein taflenni gwybodaeth yn cynnwys canllawiau penodol ar gyfer menywod sydd newydd gael diagnosis, menywod sydd lle mae’u canser wedi dychwelyd a menywod sy’n byw gyda chanser yr ofari anwelladwy. Mae hefyd gennym ganllawiau ar gyfer menywod ifancach a phrofion genetig ac mae ein cyfres o ganllawiau byr yn ymdrin ag arian, therapïau amgen, diet a maeth, rhyw a chyfathrach rywiol a stomâu. Oll ar gael yn: www.targetovariancancer.org.uk/guides